Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk

Hvad er straffen for besiddelse af narkotika?

Straffen for besiddelse af narkotika afhænger først og fremmest af det pågældende stof. Der er altså forskel på straffen for besiddelse af hash, amfetamin, kokain og heroin. Straffen kommer også an på, hvor meget stof man er besiddelse af samt om det har været til eget forbrug eller med salg for øje.

Sigtet for besiddelse af eller salg af Narkotika

Hvis du bliver sigtet af politiet for besiddelse eller salg af narko, så skal du hurtigst muligt have fat på en forsvarsadvokat, der har forstand på straffesager og har forstand på narkotikalovgivningen. I Stage Advokatfirma har vi altid en dygtig og erfaren forsvarsadvokat, der kan hjælpe dig. Vi har kontor i Fredericia, Aalborg København, Odense og Næstved.

Her er eksempler på domme afsagt for overtrædelse af narkolovgivningen:

Stoffets art og mængde er afgørende for strafniveauet. Der vil således typisk være højere straffe for besiddelse af selv små mængder af kokain, amfetamin eller heroin end for en større mængde hash eller skunk.

Mængden af narkotika har som nævnt også betydning for straffen. Dette skyldes først og fremmest, at mængden typisk vil være afgørende for om tiltalte straffes efter lov om euforiserende stoffer eller efter straffelovens § 191 om grove narkotikaforbrydelser. Inden for lov om euforiserende stoffer er strafferammen 2 år mens den i sager efter straffelovens § 191 er på 10 og 16 års fængsel.

Rigsadvokaten har fastlagt følgende tærskelværdier, som anvendes til at afgøre, om der skal rejses tiltale efter Straffeloven § 191:

Hash Heroin Kokain Råopium Amfetamin Ecstasypiller
10 kg 25 gram 25 gram 500 gram 50 gram 150-200 stk.

Udover at bestemme, hvilken lov tiltalte dømmes efter, vil mængden også være bestemmende for den endelige straf. Ved små mængder, som alene er til eget forbrug, vil tiltalte kunne nøjes med en bøde.

Såfremt tiltalte dømmes for besiddelse med henblik på videresalg vil straffen være væsentligt højere end ellers. I sådanne tilfælde vil fængselsstraf ofte være udgangspunktet ved selv små mængder af narkotika. Det vil yderligere være en skærpende omstændighed, hvis tiltalte tidligere er dømt for at have været i besiddelse af narkotika med henblik på videresalg. Det samme for salg på diskoteker og lignende, hvor der er unge mennesker.

Rigsadvokaten har fastsat grænser for den mængde af et stof, der som udgangspunkt vil opfattes som bestemt til eget forbrug. Overstiger mængden disse grænser, vil man antage at besiddelsen sker med henblik på videresalg.

Hash Heroin Kokain Råopium Amfetamin Ecstasypiller
10 gram 0,2 gram 0,2 gram 1,0 gram 0,5 gram 1-2 stk.

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk