Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet omfatter et bredt udvalg af lovovertrædelser. Det kan således være bedrageri, underslæb, skatte- og afgiftsunddragelser, it-kriminalitet, skyldnersvig, hvidvaskning af penge m.v.. Der findes derfor et væld af forskelligartede domme for økonomisk kriminalitet, ligesom strafferammen for økonomisk kriminalitet i høj grad afhænger af, hvilken bestemmelse tiltalen er rejst efter.

Hvis du skulle blive sigtet af politiet for en eller anden form for økonomisk kriminalitet, så skal du hurtigst muligt kontakte en forsvarsadvokat, der har forstand på straffesager og økonomisk kriminalitet.

I Stage Advokatfirma har vi altid en dygtig og erfaren forsvarsadvokat, der kan hjælpe dig med sager om økonomisk kriminalitet, uanset hvor du måtte bo i landet. Vi har nemlig kontor i Fredericia, Aalborg, København, Odense og Næstved.

Økonomisk kriminalitet, eksempel:

Forsikringsmægler tiltalt for underslæb, samt for bedrageri, for at have modtaget præmieindbetalinger for tegning af forsikring hos forsikringsselskabet, men undlod dog at tegne forsikringerne. Landsretten fandt tiltalte skyldig i underslæb i 77 tilfælde samt bedrageri i 3 tilfælde og idømte ham fængsel i 2 år 6 måneder. Retten frakendte ham ligeledes retten til at udøve virksomhed med salg og/eller formidling af forsikringer eller være beskæftiget i en sådan virksomhed i 5 år fra endelig dom.

Den gennemgående forskel mellem økonomisk kriminalitet og mere almindelige lovovertrædelser er typisk kompleksiteten. Sager om økonomisk kriminalitet er således oftest mere komplicerede end sager om “almindelige” lovovertrædelser. På grund af deres kompleksitet bliver disse sager ofte varetaget af en særligt oprettet afdeling i Anklagemyndigheden: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

I sager om økonomisk kriminalitet er det således kendetegnende, at disse bygger på ofte meget komplicerede hændelsesforløb og omfattende bilagsmateriale. Din forsvarer vil ofte skulle sætte sig grundigt ind i årsrapporter, pengestrømme og revisionsberetninger.

I de fleste domme for økonomisk kriminalitet, hvor der har været store værdier involveret, har Anklagemyndigheden nedlagt påstand om langvarig fængselsstraf eventuelt kombineret med en tillægsbøde, der afhænger af sagens størrelse. Der kan ligeledes nedlægges påstand om rettighedsfrakendelse, hvorefter den tiltalte kan risikere at blive afskåret fra at drive erhvervsvirksomhed.

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk