Kontakt

Hovedkontor og administation:
Vesterballevej 25, 7000 Fredericia

Afdelingskontorer:

Bredgade 30, 1260 København K
Albanigade 44, 2., 5000 Odense (mødelokale)
Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg
Degnestræde 30, 2670 Greve

Tlf.: +45 7512 2000                                      CVR.nr.: 34665451
Fax: +45 7512 2050                                     Bankoplysninger:
Mail: mail@stage.dk                                    Sydbank, kontonr. 7040-1985919
Sikker Mail: sikkermail@stage.dk
Web: www.stage.dk